Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2021-11-26 寫字樓/工貿 新蒲崗 萬昌中心 821 -- 4.980 P684989 詳情 按揭計算
  2021-11-26 寫字樓/工貿 新蒲崗 萬昌中心 2483 -- 52000 E683815 詳情
  2021-11-26 寫字樓/工貿 新蒲崗 萬昌中心 878 -- 15300 K522867 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.